Tel: 855-23-428120, Fax: 855-23-427105

និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងយើងតើ។ សាកលវិទ្យាល័យល្អ បរិស្ថានស្អាត! និស្សិតចូលចិត្តជុំគ្នាជាក្រុមពិភាក្សាមេរៀន រឺ Homeworks/Assignments (កិច្ចការក្រៅម៉ោងរៀនក្នុងថ្នាក់) នៅGreen Park និង ហាងកាហ្វេរបស់សាកលវិទ្យាល័យ។

Posted on: 2018-07-03 09:24:42

និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងយើងតើ។ សាកលវិទ្យាល័យល្អ បរិស្ថានស្អាត! និស្សិតចូលចិត្តជុំគ្នាជាក្រុមពិភាក្សាមេរៀន រឺ Homeworks/Assignments (កិច្ចការក្រៅម៉ោងរៀនក្នុងថ្នាក់) នៅGreen Park និង ហាងកាហ្វេរបស់សាកលវិទ្យាល័យ។


Partnership