Tel: 855-23-428120, Fax: 855-23-427105


 •  ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សា ២០១៧ ២០១៨


 • ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង នៅថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧


 • ទិវាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស ១២ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦


 • ADB 50th Anniversary Essay Contest


 • កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងស្នាដៃស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតប្រចាំឆ្នាំ២០១៦


 • ពិធីចុះ MOU រវាង NUM និងមជ្ឈមណ្ឌល Korea Software HRD


 • ពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងនិស្សិតផ្នែកទេសចរណ៏ មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Technology Mara នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី


 • កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសាកលវិទ្យាធិការក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា


 • បទបង្ហាញស្តីពីការប្រែក្លាយសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ទៅជាសាកលវិទ្យាល័យជាតិនាំមុខ


 • International Symposium of Research Outcomes of the Maritime and Inland Waterways Observatory of Cambodia


 • Agreement on educational cooperation between NUM & OTEMAE University


 • Memorandum on the exchange of students between NUM and Kanazawa University

Videos

Message from Rector

Welcome to the National University of Management (NUM). NUM is one of the leading public universities in Cambodia and is conveniently located in the city center of Phnom Penh.

Our vision statement is “Excellence in Academics.” This vision represents our strong commitment to the importance of quality based education and research which will help to facilitate our country’s transition to a knowledge-based society.

In order to achieve this vision, we are trying to improve the academic environment and upgrade our campus with modern facilities in which faculty members and students can develop and dedicate themselves to education and research at a global level.

I sincerely hope that our faculty members endeavor to do their best in both education and research.  It is very important that we adopt a student-centered approach to education to better meet our student’s needs and expectations.

 

Please join us on our journey towards excellence in academics.

Hor Peng, Ph.D.
Rector,
National University of Management

Go to Rector's Speech

Facebook Id : https://www.facebook.com/peng.hor.3?fref=ts

 

--------------------------

News & Events

ការជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យគឺជាចំនុចសំខាន់សំរាប់ប្អូនដែលទើបជាប់បាក់ឌុប ក្នុងនោះសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងគឺជាជម្រើសដ៏ល្អមួយសំរាប់អនាគតប្អូនៗទាំងអស់គ្នា new

Posted on: 2017-10-19 04:46:35

- បរិញ្ញាបត្រកម្រិតជាតិ(សិក្សាជាភាសាខ្មែរ) . ព័ត៌មានវិទ្យា . នីតិសាស្រ្ត . គណនេយ្យ គណនេយ្យនិងសវនកម្ម . គណនេយ្យ និងពន្ធដារ . ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ . ទីផ្សារមូលបត្រ . គ្រប់គ្រង សហគ្រិនភាព ម៉ាឃីតធីង . សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម . អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស . ទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច -

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហោ ប៉េង សាកលវិទ្យាធិការបានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីបើកសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការរៀបចំគម្រោងបង្រៀន និងភាពបន្ស៊ីគ្នា រវាងលទ្ធផលសិក្សា វិធីសាស្រ្តបង្រៀន និងការវាយតម្លៃការសិក្សារបស់និស្សិត នៅសាលប្រជុំអគារB សាកល

Posted on: 2017-10-17 04:13:47

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហោ ប៉េង សាកលវិទ្យាធិការបានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីបើកសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការរៀបចំគម្រោងបង្រៀន និងភាពបន្ស៊ីគ្នា រវាងលទ្ធផលសិក្សា វិធីសាស្រ្តបង្រៀន និងការវាយតម្លៃការសិក្សារបស់និស្សិត នៅសាលប្រជុំអគារB សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង។

សកម្មភាពនិស្សិតប្រលងបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី២២ សម័យប្រលង ១០-១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

Posted on: 2017-10-16 07:27:05

សកម្មភាពនិស្សិតប្រលងបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី២២ សម័យប្រលង ១០-១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

កិច្ចពិភាក្សា៖ការពង្រីកប្រភពកំណើនសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈតួនាទីគ្រឹះស្ថានអប់រំថ្នាក់ឧត្ដមសិក្សា (ផ្សាយថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧)

Posted on: 2017-10-15 23:55:11

កិច្ចពិភាក្សា៖ការពង្រីកប្រភពកំណើនសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈតួនាទីគ្រឹះស្ថានអប់រំថ្នាក់ឧត្ដមសិក្សា (ផ្សាយថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧)

Partnership